MEACRET LINE 200

MEACRET LINE 200 to system odwadniający z litego betonu.

Szczegóły Produktu
MEACLEAN PRO

Filtering drainage channel

Szczegóły Produktu
MEADRAIN EN

Odwodnienie punktowe z polimerbetonu

Szczegóły Produktu
Nowe
MEAKERB BRIDGE

MEAKERB BRIDGE to produkt 2w1, krawężnik mostowy zintegrowany z odwodnieniem liniowym

Szczegóły Produktu
Nowe
MEAKERB SPLAY

MEAKERB SPLAY Monolityczny krawężnik odwadniający 2w1 ze skosem.

Szczegóły Produktu
MEARIN EXPERT

Kanał odwadniający z GRP w klasie obciążenia E 600

Szczegóły Produktu
Nowe
OSADNIKI GRAWITACYJNE OSA

Osadnik grawitacyjny zawiesiny ogólnej

Szczegóły Produktu
Nowe
OSADNIKI WIROWE WIRS

Osadnik wirowy zawiesiny ogólnej gwarantuje najwyższą sprawność.

Szczegóły Produktu
POMPOWNIA PURAPOMP

Pompownie wód deszczowych Pompownie ścieków sanitarnych

Szczegóły Produktu
REGULATORY PŁY­WA KOWE BLUE-REG P

Regulator przepływu pływakowy stalowy o najwyższej dokładności

Szczegóły Produktu
REGULATORY RURO­WE PUR-REG C

Regulator przepływu stalowy typu rurowego.

Szczegóły Produktu
REGULATORY STOŻ­KOWE PUR-REG S

Regulator przepływu stożkowo - wirowy.

Szczegóły Produktu
SEPARATOR ECOPUR

Separator substancji ropopochodnych lamelowy.

Szczegóły Produktu
SEPARATOR PURABLUE

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny

Szczegóły Produktu
SEPARATOR PURABLUE ECO

Separator substancji ropopochodnych bezfiltrowy

Szczegóły Produktu
SEPARATOR PURABLUE STP/B

Separatory substancji ropopochodnych w zbiornikach stalowych (cygarowych).

Szczegóły Produktu
SEPARATOR PURABLUE SUPER MAX

Separator substancji ropopochodnych z by-passem wewnętrznym.

Szczegóły Produktu
MEADRAIN S

Uniwersalny kanał odwadniający z polimerbetonu ( E 600)

Szczegóły Produktu
MEADRAIN DM

Kanał odwadniający z polimerbetonu dla dróg i autostrad

Szczegóły Produktu
MEADRAIN DM CITY

Odwodnienie z polimerbetonu dla obszarów miejskich

Szczegóły Produktu
MEADRAIN PG

Kanały odwadniające dla parkingów wykonane z polimerbetonu

Szczegóły Produktu
MEADRAIN EN/ENS

Korytka odwadniające z polimerbetonu dla klas obciążenia F 900

Szczegóły Produktu
MEAKERB

Odwodnienie i krawężnik 2w1

Szczegóły Produktu
MEA ruszty

Klasy obciążenia od A 15 do F 900

Szczegóły Produktu

ODWADNIANIE DRÓG, MOSTÓW I AUTOSTRAD

Autostrady, mosty, drogi i ronda to bardzo złożone konstrukcje, które muszą wytrzymać współczesny ruch i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo. Ważną rolę odgrywa tu kwestia odprowadzania wód opadowych, np. w celu uniknięcia aquaplaningu czy zapewnienia dobrej widoczności drogi. Systemy odwadniające są narażone na duże obciążenia w ruchu drogowym i z tego powodu muszą spełniać wymagania, które są mniej istotne w innych zastosowaniach. MEA oferuje wysoce wyspecjalizowane rozwiązania odwadniające do budowy dróg i autostrad, aby zapewnić maksymalną swobodę projektowania przy maksymalnej wydajności zarówno na etapie budowy, jak i podczas eksploatacji.

ODWODNIENIE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

Kanały MEADRAIN DM zostały zaprojektowane do bocznego odwodnienia dróg ekspresowych. Są to monolityczne korytka wykonane z polimerbetonu, które wytrzymują obciążenia do F 900. Dzięki swojej monolitycznej konstrukcji koryta są wyjątkowo bezpieczne, ponieważ nie zawierają ruchomych części. Korytka MEADRAIN DM są odporne na działanie soli, olejów i chemikaliów i zostały zaprojektowane do montażu również z drenażem asfaltowym.

Oprócz systemów MEADRAIN DM firma MEA oferuje również rozwiązanie odwadniające MEAKERB, które łączy krawężnik i kanał odwadniający w jednym produkcie. Doskonale nadaje się do stosowania na rondach, na przystankach autobusowych, na parkingach czy na poboczach dróg. MEAKERB jest dostępny w 2 wysokościach 320 i 500 mm, co zapewnia maksymalną elastyczność w procesie planowania. MEA opracowała również MEAKERB BRIDGE, aby dopasować się do ograniczeń i specyfiki konstrukcji mostów i kwestii odwadniania. Mosty narażone są na duże obciążenia i ze względu na swój charakter są również stosunkowo płaskie. Potrzebne są tam rozwiązania, które szybko odprowadzą wodę deszczową i zagwarantują maksymalną nieprzepuszczalność, aby chronić konstrukcję mostów i zapewnić bezpieczeństwo ruchu.

Woda deszczowa i roztopowa po ujęciu przez odwodnienie liniowe i wprowadzona do systemu kanalizacji powinna zostać poddana podczyszczaniu z zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych. MEA dostarcza rozwiązania kompleksowe dla budownictwa infrastrukturalnego dzięki produktom marki PURABLUE. Osadniki wirowe PURABLUE WIRS są rozwiązaniem najnowszej generacji dedykowanym właśnie budownictwu drogowemu. Wyposażone są w innowacyjny deflektor na wlocie, który swoją konstrukcją zapewnia tworzenie się ruchu wirowego w urządzeniu. Dzięki temu procesowi sedymentacja zawiesiny ogólnej przebiega znacznie efektywniej z jednoczesnym ograniczeniem potrzebnej do tego objętości zbiornika.

Podczyszczanie wód deszczowych z zawiesiny możliwe jest także w zintegrowanych separatorach np. typu PURABLUE SUPER MAX wyposażonych w by-pass wewnętrzny. Separatory te produkowane są wielu wersjach tak aby była możliwość najlepszego dopasowania produktu do potrzeb projektowych.

ODWODNIENIE DLA PARKINGÓW

Inne produkty z asortymentu MEA są stosowane w strefach komunikacyjnych. Korytka MEARIN EXPERT lub MEADRAIN EN / ENS są szczególnie wykorzystywane do odwadniania parkingów i miejsc odpoczynku lub stacji benzynowych. Systemy te wytrzymują odpowiednio klasy obciążenia E 600 lub F 900, dzięki czemu idealnie nadają się do montażu w miejscach o dużym natężeniu ruchu lub na parkingach. Są również odporne na chemikalia, sól i olej. MEARIN PLUS F idealnie nadaje się jako płytki kanał do odwodnienia terenów przy budynkach i elewacji.

Kanał MEACLEAN PRO idealnie nadaje się również do miejsca odpoczynku wzdłuż drogi. Oprócz funkcji odwadniania system oferuje możliwość uzdatniania i filtrowania wody deszczowej, dzięki czemu do środowiska trafia tylko czysta woda. Chemikalia, oleje i pozostałe mikrocząsteczki są zatrzymywane w złożu filtracyjnym dzięki procesom adsorpcji, sorpcji, wytrącaniu i procesowi kompleksowania podłoża.