Pompownie POMPOWNIA PURAPOMP

Udostępnij produkt Drukuj produkt

Pompownia PURAPOMP

 • są produktem rozwijanym już od kilkudziesięciu lat
 • projektowane każdorazowo wg wymogów projektu
 • wsparcie Projektanta na każdym etapie doboru
 • to kompletne urządzenia wyposażone w najwyższej klasy armaturę.

OPIS PRODUKTU

 • ZASTOSOWANIE

  Pompownie należą do elementów wyposażenia systemów kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz ogólnospławnej.

  W sieciach grawitacyjnych są często produktem niezbędnym ze względu na narastające zagłębienia kolektorów przy niekorzystnych spadkach terenu czy też występowaniu innych przeszkód.

   

 • pomp 2

  OPIS

  Pompownie PURAPOMP są kompletnymi, w pełni zautomatyzowanymi urządzeniami , niewymagającymi stałej obsługi, przeznaczonymi do pompowania wód deszczowych i roztopowych lub ścieków sanitarnych.

  Dla prawidłowego doboru pompowni niezbędne jest zachowanie wielu parametrów bezpośrednio od siebie zależnych, z których wynikają zalecenia wpływające na niezawodność pompowni.

  • Racjonalny dobór pomp
  • Zastosowanie pomp odpowiednich do danego medium
  • Zoptymalizowany dobór średnicy zbiornika
  • Stosowanie wyposażenia z materiałów odpornych na korozję
  • Skuteczna wentylacja zapewniająca zapobieganie gromadzeniu i wydobywaniu się toksycznych czy wybuchowych gazów
  • Projektowanie urządzeń monitorujących i alarmowych a także tych wpływających na ergonomię i BHP
  • Prawidłowy dobór poręczy, drabin, pomostów obsługowych.
 • pomp 5

  WYPOSAŻENIE

  W pompowniach z pompami zatapialnymi, piony tłoczne wyposażone są w stopy sprzęgające (tzw. autozłącza) oraz zamontowane pomiędzy płytą górną zbiornika a autozłączem prowadnice rurowe, umożliwiające opuszczenie i połączenie pomp do pionów tłocznych oraz okresową ich obsługę z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do wnętrza zbiornika.

  Na pionach tłocznych w pompowniach zabudowuje się zawory zwrotne oraz zasuwy odcinające – te pierwsze zapobiegają nawrotowi medium z jednego pionu do drugiego oraz „cofki” z rurociągu tłocznego, te drugie umożliwiają odcięcie w przypadku konserwacji czy napraw.

  Każdorazowo wyposażenie pompowni PURAPOMP dobierane jest według wymogów technologicznych / inwestycyjnych realizowanej pompowni.

 • logo

  CZĘŚCI SKŁADOWE

  • Zbiornik prefabrykowany z płytą przykrycia;
  • Właz o odpowiedniej klasie obciążenia;
  • Pompy zatapialne;
  • Orurowanie;
  • Kompletna armatura (zawory kulowe, zasuwy odcinające);
  • Drabina wewnątrz pompowni;
  • Uchylna krata pomostowa wewnątrz pompowni;
  • Komin wentylacyjny;
  • Szafa zasilająco – sterująca.
 • szafka www 1

  SZAFA ZASILAJĄCO - STERUJĄCA

  Pompy w pompowniach PURAPOMP zasilane są i sterowane za pomocą szafy zasilająco – sterującej.

  Sterowanie może odbywać się za pomocą sygnalizatorów poziomu pływakowych lub poprzez sondę hydrostatyczną.

  Standardowe funkcje:

  • praca automatyczna z opcją załączania pomp ręcznie;
  • ręczne wypompowanie medium poniżej poziomu minimalnego;
  • zabezpieczenie pomp przed pracą „na sucho”, przegrzaniem oraz zawilgoceniem uzwojeń;
  • praca pod przeciążeniem, praca zablokowanej pompy;
  • system wykrywania błędnego rozruchu pompy;
  • konfiguracja pracy pompowni z poziomu panelu operatorskiego (poziomy pracy pomp, limit czasu pracy, równoległa praca pomp, czas pracy sygnalizacji akustycznej, czas autoryzacji);
  • sygnalizacja optyczna i akustyczna w stanach awaryjnych z opcją odstawienia alarmu akustycznego;
  • informowanie o zaistniałych stanach awaryjnych na panelu operatorskim;
  • możliwość diagnostyki pompowni: czas pracy, ilość załączeń, prądy pomp;
  • system antywłamaniowy: autoryzacja użytkownika, wymagane hasło w przypadku zmiany konfiguracji pracy.
 • monitoring www

  MONITORING

  System monitoringu MEA to nowoczesny telemetryczny system typu SCADA do zdalnego monitorowania i zarządzania pompownią lub innymi obiektami. Daje możliwość pełnego nadzoru oraz sterowania dowolnym urządzeniem w czasie rzeczywistym. Pakietowa transmisja w systemie 3G i 4G w połączeniu ze sternikami PLC oraz specjalistycznym oprogramowaniem SCADA w całości tworzy nowoczesny przemysłowy system pełnej kontroli nad obiektem. Wyposażony w narzędzia do tworzenia oraz odczytu bazy danych pozwala na odtworzenie przebiegu procesu technologicznego oraz wszystkich sytuacji alarmowych nawet do kilku lat wstecz.

  Cechy monitoringu MEA:

  • ciągły nadzór 24h/7
  • przyjazny interfejs
  • podgląd obiektów w dyspozytorni poprzez dedykowaną aplikację lub przez przeglądarkę internetową
  • alarmy bieżące oraz historyczne
  • powiadomienia sms w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów
  • informacje przypominające o konieczności okresowych przeglądów
  • kompatybilność z innymi systemami monitoringu w tym  BMS
  • możliwość nadzoru pracy nawet kilkuset obiektów jednocześnie

Pompownie PURAPOMP

Pompownie w zależności od przeznaczenia produkowane są jako PD lub PS

Produkty powiązane

Kontakt