ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI I. S. V § 5 TMG

MEA Group GmbH
Sudetenstraße 1
D-86551 Aichach

Zarząd:
Dirk Tiemann
Frederic Vinson

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 8251 – 91 0
Telefax: +49 (0) 8251 – 91 1807
E-Mail: info@mea-group.com

Zarejestrowany:
Wpis do rejestru handlowego.
Sąd rejestrowy: Augsburg
Numer rejestracyjny: 33004 HRB

Numer identyfikacji podatkowej:
Numer identyfikacji podatkowej zgodny z §27 ustawy o podatku obrotowym
DE 265322073

Zdjęcia: I-stock, Getty Images, pixabay, Shutterstock

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPREZENTOWANĄ TREŚĆ PRZEZ CENTRUM DZIENNIKARSKO-REDACYJNE I.S.V. § 55 ABS. 2 RSTV
Frederic Mohs
Leiter Marketing und Business Development Manager

Geschäftsbereich Water Management
MEA Bautechnik GmbH
Sudetenstraße 1
D-86551 Aichach
Kontakt:
Telefon: +49 8251 91-1351
Mobil: +49 172 85 80 546
E-Mail: Frederic.Mohs@mea-group.com

DANE ŹRÓDŁOWE DLA WYKORZYSTYWANYCH OBRAZÓW I GRAFIK, CHYBA, ŻE NIE ZOSTAŁY WSKAZANE W INNY SZCZEGÓŁOWY SPOSÓB:
MEA Group GmbH

Odpowiedzialność za treść
Zawartość naszych stron została stworzona z wielką starannością. Nie możemy jednak zagwarantować, w odniesieniu do dokładności, kompletności i aktualności, treści naszych stron. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni, zgodnie z § 7 Abs.1 TMG, za własne treści na tych stronach, zgodnie z ogólnymi przepisami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG, nie jesteśmy zobowiązani jako usługodawca do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji stron trzecich ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność. Obowiązek usunięcia lub zablokowania wykorzystania informacji na mocy ogólnego prawa pozostaje w mocy. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu stwierdzenia określonego naruszenia. Po powiadomieniu o odpowiednich naruszeniach natychmiast taką treść usuniemy.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych stron trzecich, na których zawartość nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za te treści zewnętrzne. Zawartość powiązanych stron jest zawsze obowiązkiem odpowiedniego dostawcy lub operatora stron. Linkowane strony zostały sprawdzone pod kątem możliwych naruszeń prawnych w momencie ich powiązania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie łączenia. Poddawanie linkowanych stron stałej kontroli treści nie jest uzasadnione, bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Po powiadomieniu o naruszeniach natychmiast usuniemy takie linki.

Prawa autorskie
Treści i prace na tych stronach tworzone przez operatorów witryn, podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Kopiowanie, powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie, naruszające prawa autorskie, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pliki do pobrania i kopie tej strony są przeznaczone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. O ile treść z tej strony nie została stworzona przez operatora, bierze się pod uwagę prawa autorskie stron trzecich. Treści stron trzecich są szczególnie oznaczane. Jeśli nadal jesteś przekonany o naruszeniu praw autorskich, prosimy o informację. Po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniach natychmiast usuniemy taką treść.

System zarządzania reklamacjami

System zarządzania skargami zgodnie z §8 LkSG i §12 HinSchG

 

Wewnętrzny system zarządzania skargami zgodnie z unijną ustawą o ochronie sygnalistów

Link: mea.ethics-hotline.eu