Oświadczenie o ochronie danych

Ochrona Twojej prywatności jest dla nas ważna. Jeżeli i w zakresie, w jakim dobrowolnie przekażesz nam dane osobowe, dane te będą przetwarzane zgodnie z przepisami unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w wersji obowiązującej od 25 maja 2018 r. oraz ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) i ustawa o telemediach (TMG). Za pomocą poniższych informacji o ochronie danych chcielibyśmy szczegółowo wyjaśnić, w jaki sposób obchodzimy się z danymi.

1. Ogólne informacje o zbieraniu danych osobowych

1.1   Co do zasady gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w celu korzystania z naszej obecności w Internecie jest ograniczone do niezbędnego zakresu i niezbędnych danych. Dane osobowe to wszystkie dane, które umożliwiają identyfikację osoby, m.in. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

1.2 Odpowiedzialny organ

Odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych zgodnie z art. 4 sek. 7 RODO to:

MEA POLSKA Sp. z o.o.
Baletowa 30
02-867 Warszawa

Kontakt:
Telefon: +48 22 717 71 11
Fax: +48 22 717 71 10
E-Mail: info-pl@mea-group.com

(here in after referred to as: MEA Group GmbH).

1.3  Jeśli kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, zamówienia lub innego formularza kontaktowego, zgadzasz się, że dane, które dobrowolnie podajesz (adres e-mail, ewentualnie imię i nazwisko, adres itp.) mogą być przechowywane przez nas w celu udzielenia odpowiedzi Twoje pytania lub przetworzyć Twoją inną prośbę. Dane powstałe w tym kontekście usuniemy, gdy ich przechowywanie przestanie być konieczne, lub ograniczymy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe obowiązki przechowywania.

1.4 Jeśli korzystamy z usług zakontraktowanych usługodawców dla poszczególnych funkcji naszej oferty, poinformujemy Cię o wykorzystaniu danych i czasie przechowywania.

2. Twoje prawa

Masz prawo:

 • żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu;
 • do niezwłocznego żądania sprostowania błędnych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • zażądać usunięcia przechowywanych u nas danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • na podstawie art. 18 RODO, w celu ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych, jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale odmawiasz ich usunięcia i nie potrzebujemy już danych, ale potrzebujesz ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO, aby otrzymać Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, aktualnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie;
 • zgodnie z art. 7 sek. 3 RODO, aby w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. W rezultacie nie możemy dalej przetwarzać danych na podstawie tej zgody w przyszłości i
 • są uprawnieni do wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO. Co do zasady możesz skontaktować się z organem nadzorczym swojego miejsca zamieszkania lub pracy lub z siedzibą naszej firmy.

3. Zbieranie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku korzystania z naszych stron internetowych wyłącznie w celach informacyjnych, tj. gdy nie rejestrujesz się lub w inny sposób nie przekazujesz nam informacji, zbieramy następujące dane, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci naszej strony internetowej oraz do zagwarantowania jej stabilności i bezpieczeństwa:

 • Adres IP
 • Data i godzina wniosku
 • Różnica strefy czasowej względem czasu uniwersalnego Greenwich (GMT)
 • Treść zapytania (konkretna strona)
 • Status dostępu/Kod statusu HTTP
 • ilość przekazywanych danych w każdym przypadku
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • Przeglądarka
 • System operacyjny i jego interfejs
 • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Wyżej wymienione dane będą przez nas przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnij płynne połączenie z serwisem,
 • Zapewnij wygodne korzystanie z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz
 • do innych celów administracyjnych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. f RODO. W żadnym wypadku nie wykorzystujemy zebranych danych w celu wyciągnięcia wniosków o Tobie osobiście.

Ponadto używamy plików cookie i usług analitycznych podczas odwiedzania naszej witryny. Bardziej szczegółowe wyjaśnienia znajdują się w punktach 7, 9 i 10 niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

4. Dalsze funkcje naszej strony internetowej i inne oferty

4.1  Oprócz czysto informacyjnego wykorzystania naszej strony internetowej lub innych mediów reklamowych oferujemy różne usługi, z których możesz skorzystać, jeśli jesteś zainteresowany. Zazwyczaj musisz podać dalsze dane osobowe, których użyjemy do świadczenia odpowiedniej usługi. Podstawą prawną jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. a, b i f RODO.

4.2  W niektórych przypadkach do przetwarzania Twoich danych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Ci starannie wybrani i zaangażowani usługodawcy są związani naszymi instrukcjami i są regularnie sprawdzani.

4.3  Ponadto możemy przekazywać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli jest to prawnie dozwolone i zgodnie z art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. B RODO jest wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą.

4.4  Jeśli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), poinformujemy Cię o tym w opisie oferty.

4.5  W naszej witrynie stosujemy procedurę SSL (Secure-Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez przeglądarkę internetową. O tym, czy pojedyncza strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w postaci zaszyfrowanej, informuje zamknięcie wyświetlacza symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki. MEA stosuje środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych lub przed nieuprawnionym ujawnieniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

5. Konkursy z nagrodami

Jeśli dobrowolnie przekażesz nam swoje dane osobowe w celu udziału w odpowiedniej kampanii w ramach prowadzonego przez nas konkursu / losowania nagród / działania reklamowego, będziemy przetwarzać i wykorzystywać te dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia działania oraz wyłonić i powiadomić zwycięzców. Podstawą prawną jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. RODO. Ponadto obowiązują odpowiednie warunki udziału w konkursach. Podstawą prawną dopuszczalności tych działań reklamowych jest art. 6 sek. 1 pkt. oświetlony. f RODO.

6. Sprzeciw lub cofnięcie wobec przetwarzania Twoich danych

6.1  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie swoich danych, możesz ją cofnąć w dowolnym momencie.

6.2 Oczywiście możesz w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych. Możesz poinformować nas o swoim sprzeciwie reklamowym pod danymi kontaktowymi wymienionymi w punkcie 1.2 powyżej.

7. Korzystanie z plików cookie

7.1  Oprócz danych, o których mowa w punkcie 3, pliki cookie są również przechowywane na Twoim komputerze podczas korzystania z naszej witryny. Są to małe pliki tekstowe, które Twoja przeglądarka tworzy automatycznie i które są przechowywane na Twoim urządzeniu podczas odwiedzania naszej witryny. Pliki cookie nie są w stanie uruchamiać programów ani przenosić złośliwego oprogramowania na Twój komputer. Stosowanie plików cookie służy temu, aby korzystanie z naszej oferty internetowej było bardziej przyjazne i efektywne dla użytkownika.

7.2 Ta strona korzysta z następujących rodzajów plików cookie, których zakres i działanie wyjaśniono poniżej:

 • Przejściowe (tymczasowe) pliki cookie, tj. pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie Twojego komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 • Trwałe (pozostałe) pliki cookie, czyli pliki cookie, za pomocą których możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami. Tutaj na przykład akceptacja plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie może zostać odrzucona. Pamiętaj, że możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Używamy plików cookie, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać ją dla Ciebie w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie (patrz punkt 9). Te pliki cookie umożliwiają nam automatyczne rozpoznanie, że już nas odwiedziłeś, gdy wracasz na naszą stronę.

8. Aplikacja online

8.1 Przesyłając dokumenty aplikacyjne zgodnie z naszą stroną dotyczącą kariery pod adresem https://www.mea-group.com/en/mea-group/career/, wyrażasz zainteresowanie przystąpieniem do naszej firmy. Podane przez Ciebie dane są wykorzystywane wyłącznie w celu poszukiwania pracy. Wyraźnie zgadzasz się, że podane przez Ciebie dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane w tym celu. Podstawą prawną jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. RODO.

8.2 Twoje dane będą wykorzystywane wyłącznie w naszej firmie w celu obsadzenia odpowiedniego stanowiska. Dostęp do Twoich danych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy. Pamiętaj, że jesteś odpowiedzialny za dokładność swoich danych. Udostępniając dane swojego profilu, wyrażasz zgodę na kontakt. Można to zrobić przez e-mail, pocztę naziemną lub telefon. Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie do procesu rekrutacji. Twoje dane będą przechowywane przez okres 5 miesięcy po zakończeniu właściwej procedury aplikacyjnej. Masz prawo odwołać swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie zgodnie z naszymi wyjaśnieniami w punkcie 7. Odwołanie można zgłosić e-mailem na adres mea-bewerbungen@mea-group.com lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w punkcie 1.2.

8.3  Chcielibyśmy jeszcze raz podkreślić, że zgodnie z sekcją 4.5 stosujemy zarówno techniczne, jak i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane przed manipulacją, utratą, zniszczeniem i nieautoryzowanym dostępem. Dostosowujemy nasze środki bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym.

9. Korzystanie z narzędzi śledzących

Wymienione poniżej i stosowane przez nas środki śledzenia są realizowane na podstawie art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. f RODO. Dzięki zastosowanym środkom śledzenia chcemy mieć pewność, że nasza strona internetowa jest zaprojektowana tak, aby spełniała wymagania i była stale optymalizowana. Używamy narzędzi śledzących, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej strony internetowej i oceniać to w celu optymalizacji naszej oferty dla Ciebie. Interesy te należy uznać za uzasadnione w rozumieniu powyższego przepisu.

9.1   Google Analytics

W celu projektowania zorientowanego na popyt i ciągłej optymalizacji naszych stron korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (https://www.google.de/intl/en/about/) (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; zwana dalej „Google”). W tym kontekście tworzone są pseudonimizowane profile użytkowników i wykorzystywane są pliki cookie (patrz punkt 4). Pliki cookie generują następujące informacje podczas korzystania z naszej strony internetowej:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • używany system operacyjny,
 • Referrer URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP),
 • Czas żądania serwera.

Informacje te są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje są wykorzystywane do oceny korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu w celu badania rynku i projektowania tych stron internetowych zorientowanych na zapotrzebowanie. Informacje te mogą być również przekazywane stronom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy. W żadnym wypadku Twój adres IP nie zostanie połączony z innymi danymi z Google. Adresy IP są anonimizowane, więc przypisanie nie jest możliwe (maskowanie IP).

Możesz również zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując dodatek do przeglądarki (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Jako alternatywę dla dodatku do przeglądarki, zwłaszcza w przypadku przeglądarek na urządzeniach mobilnych, możesz również uniemożliwić Google Analytics zbieranie danych, klikając ten link. Plik cookie rezygnacji jest ustawiony, aby zapobiec przyszłemu gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny. Plik cookie opt-out jest ważny tylko w aktualnie używanej przeglądarce i tylko dla naszej strony internetowej i jest przechowywany na Twoim urządzeniu. Jeśli usuniesz pliki cookie w tej przeglądarce, musisz ponownie ustawić plik cookie rezygnacji.

Więcej informacji na temat ochrony danych w związku z Google Analytics można znaleźć w pomocy Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en).

9.2  Ta strona korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, aby wykluczyć korelację z osobą.

9.3  W wyjątkowych przypadkach, w których dane osobowe są przekazywane do USA, firma Google poddała się Tarczy Prywatności UE-USA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

9.4   Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001.

Warunki korzystania: https://www.google.com/analytics/terms/,

Przegląd ochrony danych: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en,

jak również oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

9.5 Ta witryna korzysta również z Google Analytics do niezależnej od urządzenia analizy przepływów odwiedzających, która jest przeprowadzana za pomocą identyfikatora użytkownika. Możesz dezaktywować analizę użytkowania na różnych urządzeniach na swoim koncie klienta w sekcji „Moje dane”, „Dane osobowe”.

https://www.google.com/analytics/terms/ lub https://policies.google.com/?hl=en&gl=en.

9.6 Analiza WiredMinds

Nasza strona internetowa wykorzystuje technologię zliczania pikseli oferowaną przez WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) do analizy zachowań odwiedzających. W związku z tym przetwarzany jest adres IP odwiedzającego. Przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu gromadzenia informacji firmowych, takich jak na przykład nazwa firmy. Adresy IP osób fizycznych są wykluczone z dalszego przetwarzania za pomocą białej listy. Adres IP w żadnym wypadku nie jest przechowywany w LeadLab.

Przy przetwarzaniu danych w naszym najwyższym interesie leży ochrona praw osób fizycznych. Nasz interes w przetwarzaniu danych wynika z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W żadnym momencie nie jest możliwe wyciągnięcie wniosków z zebranych danych na temat osoby możliwej do zidentyfikowania.

WiredMinds GmbH wykorzystuje te informacje do tworzenia zanonimizowanych profili użytkowania dotyczących zachowań związanych z odwiedzaniem naszej strony internetowej. Dane uzyskane podczas tego procesu nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji odwiedzających naszą stronę internetową

Link do rezygnacji: Exclude from tracking
(Funkcjonalnie niezbędny plik cookie zostanie ustawiony, aby trwale uniemożliwić śledzenie
WiredMinds LeadLab występuje na tej stronie)

10. Google Adwords

10.1   Śledzenie konwersji Google AdWords Korzystamy również ze śledzenia konwersji Google, aby statystycznie rejestrować korzystanie z naszej witryny i oceniać ją w celu optymalizacji naszej witryny. W ten sposób Google AdWords ustawi plik cookie (patrz punkt 4) na Twoim komputerze, jeśli dotarłeś za pośrednictwem reklamy Google na naszej stronie internetowej.

Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji. Te pliki cookie (jeśli jeszcze nie wygasły) pozwalają Google i klientowi AdWords zobaczyć, że użytkownik kliknął reklamę GoogleAdWords i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient AdWords otrzymuje inny plik cookie. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji służą do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci AdWords widzą całkowitą liczbę użytkowników, którzy kliknęli ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymasz jednak żadnych informacji, które osobiście identyfikują użytkowników.

Jeśli nie chcesz uczestniczyć w procesie śledzenia, możesz również odrzucić wymagane do tego ustawienie pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywuje automatyczne ustawienie plików cookie. Możesz również wyłączyć pliki cookie do śledzenia konwersji, ustawiając przeglądarkę tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com”. Politykę prywatności Google dotyczącą śledzenia konwersji można znaleźć tutaj (https://services.google.com/sitestats/en.html).

10.2   Remarketing Google AdWords: Ta strona internetowa korzysta z usługi Google AdWords firmy Google Inc. („Google”). Wykorzystywana jest do tego funkcja remarketingu w ramach usługi Google AdWords. Funkcja remarketingu umożliwia nam prezentowanie reklam opartych na ich zainteresowaniach użytkownikom naszej witryny w innych witrynach w sieci reklamowej Google. W tym celu analizowana jest interakcja użytkowników na naszej stronie internetowej, np. jakimi ofertami użytkownik był zainteresowany, aby móc wyświetlać użytkownikom ukierunkowaną reklamę nawet po odwiedzeniu naszej strony internetowej na innych stronach. W tym celu na komputerze odwiedzającego zapisywane są tak zwane „Cookies”. Zawarty w nim ciąg znaków służy do rozpoznania odwiedzającego, gdy odwiedza on strony internetowe, które są częścią sieci reklamowej Google. Może to obejmować reklamy, które odnoszą się do treści wcześniej oglądanych w witrynach korzystających z Google Remarketing.

W tym celu Google wykorzystuje między innymi tak zwany plik cookie „DoubleClick”. (Punkt 7.2) Jest to ten sam plik cookie, który jest używany na stronach internetowych, które uruchamiają programy reklamowe spółki zależnej Google DoubleClick. Na naszych stronach nie są umieszczane żadne reklamy stron trzecich. Plik cookie DoubleClick jest tutaj wykorzystywany wyłącznie do celów remarketingowych.

Zgodnie z własnymi oświadczeniami Google nie gromadzi żadnych danych osobowych za pomocą funkcji remarketingu. Jeżeli jednak z korzystania z ww. usługi wynikają wnioski dotyczące danych osobowych, podstawą prawną jest art. 6 sek. 1 pkt. 1 lit. f RODO.

Jeśli jednak nie chcesz, aby Google korzystała z funkcji „reklamy opartej na zainteresowaniach”, możesz ją dezaktywować w ustawieniach pod adresem http://www.google.com/settings/ads. Alternatywnie możesz również skonfigurować przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie lub akceptowała tylko niektóre pliki cookie. Należy pamiętać, że może to ograniczyć funkcjonalność i wygodę stron internetowych. Możesz również wyłączyć korzystanie z plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieci reklamowej. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami w: http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

11. YouTube

Ta strona korzysta z wtyczek społecznościowych („wtyczek”) portalu wideo youtube.com. Serwis YouTube jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wtyczki można rozpoznać po logo YouTube.

Kiedy otwierasz stronę naszej witryny z taką wtyczką, Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Google. Dzięki integracji wtyczek Google otrzymuje informację, że uzyskałeś dostęp do odpowiedniej strony naszej witryny. Jeśli jesteś członkiem Google i zalogujesz się na swoje konto Google, Google może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem Google. Gdy naciśniesz przycisk YouTube, Twoja przeglądarka prześle Twoje dane wejściowe do Google. Google następnie przetwarza te dane. Cel i zakres gromadzenia i dalszego przetwarzania danych przez Google, Twoje prawa i opcje ustawień w celu ochrony Twojej prywatności w tym kontekście można znaleźć w informacjach o ochronie danych Google i YouTube dostępnych pod https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

POWIADOMIENIE O OCHRONIE DANYCH

Informacja o ochronie danych zgodnie z art. 13 RODO dla klientów, dostawców i partnerów biznesowych

1. STRONA ODPOWIEDZIALNA (KONTROLER)/FEKTOR OCHRONY DANYCH

Przetwarzanie danych odbywa się przez
MEA Group GmbH i wszystkie jej spółki zależne, Sudetenstraße 1, 86552 Aichach, Niemcy, Telefon: +49 8251 91 – 0, Faks: +49 8251 91 -1360, info@mea-group.com.
Inspektorem ochrony danych firmy jest Maximilian Hartung, SECUWING GmbH & Co KG, Frauentorstraße 9, 86152 Augsburg, Niemcy, tel.: +49 821 90786458, e-mail: epost@datenschutz-agentur.de

2. ZBIERANIE DANYCH, PRZECHOWYWANIE DANYCH

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w trakcie naszej relacji biznesowej.

Jeżeli i o ile jest to konieczne do świadczenia naszych usług, przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem otrzymaliśmy od osób trzecich (np. w celu realizacji zamówień, realizacji umów lub na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody) .

Przetwarzamy dane osobowe, które zgodnie z prawem uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. prasa, media) i do których przetwarzania jesteśmy upoważnieni.

Odpowiednie dane osobowe to dane podstawowe (imię i nazwisko, adres i inne dane kontaktowe, firma, adres firmy i inne dane kontaktowe firmy). Ponadto mogą to być również dane umowne (np. dane zamówienia, dane produktu), dane z realizacji naszych zobowiązań umownych (np. sprzedaż), dane dotyczące zdolności kredytowej, dane scoringowe/oceny, dane reklamowe i sprzedażowe (w tym wyniki reklamowe), dokumentacja dane (np. z udokumentowanych rozmów), dane dotyczące korzystania przez Ciebie z oferowanych przez nas usług telemedialnych (np. czas wywołania naszego newslettera), a także inne dane porównywalne z wymienionymi kategoriami.

Dane przetwarzane są na Twoje żądanie i zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO w celach, o których mowa powyżej w celu prawidłowej realizacji zamówienia oraz wzajemnej realizacji obowiązków wynikających z umowy.

Dane osobowe zebrane przez nas w celu realizacji zamówienia będą przechowywane do czasu wygaśnięcia prawnego obowiązku przechowywania tych danych (do 10 lat po zrealizowaniu zamówienia), a następnie zostaną usunięte, chyba że jesteśmy zobowiązani do dłuższego przechowywania zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c RODO ze względu na obowiązek przechowywania i dokumentacji zgodny z prawem handlowym i podatkowym (z HGB (niemiecki kodeks handlowy), StGB (niemiecki kodeks karny) lub AO (niemiecki przepis podatkowy)), lub jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do dłuższego okresu przechowywania, lub jeśli wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie danych po upływie terminu określonego zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. RODO.

3. ZBIERANIE DANYCH W RAMACH RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW (ART. 6 UST. 1 LIT. RODO)

Twoje dane przetwarzamy również poza faktyczną realizacją umowy w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub interesów osób trzecich, np.:

 • Wymiana danych z agencjami kredytowymi (np. SCHUFA) w celu określenia zdolności kredytowej i ryzyka niewykonania zobowiązania;
 • Przegląd i optymalizacja procedur analizy potrzeb i bezpośredniego podejścia do klienta;
 • Reklama lub badania rynku i opinii, o ile nie wniosłeś sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych;
 • Dochodzenie roszczeń prawnych i budowanie obrony w sporach prawnych;
 • Zapewnienie integralności bezpieczeństwa IT firmy i operacji IT;
 • Środki budowy i utrzymania bezpieczeństwa systemu (np. kontrola dostępu);
 • Środki zabezpieczające prawa gospodarza;
 • Środki zarządzania biznesem oraz dalszego rozwoju usług i produktów;
 • Jako pomoc w doradztwie i wsparciu klienta oraz sprzedaży;
 • Ogólne zarządzanie biznesem i dalszy rozwój usług, systemów i produktów;
 • Spełnienie wymagań wewnętrznych oraz wymagań naszych spółek zależnych;
 • Zapobieganie przestępczości i prowadzenie dochodzeń, zarządzanie ryzykiem i zapobieganie oszustwom.

Interes nasz i dodatkowych podmiotów odpowiedzialnych (administratorów danych) w odpowiednim przetwarzaniu wynika z odpowiednich celów, a poza tym ma charakter ekonomiczny (skuteczne wykonywanie zadań, dystrybucja i unikanie ryzyka prawnego). O ile pozwala na to konkretny cel, my i dodatkowi administratorzy danych przetwarzamy Twoje dane w formie pseudonimizowanej lub zanonimizowanej.

3.1 NA PODSTAWIE TWOJEJ ZGODY (ART. 6 UST. 1 LIT. A RODO)

Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. dystrybucja newslettera), przetwarzanie to jest zgodne z prawem na podstawie Twojej zgody. W każdej chwili możesz odwołać swoją zgodę. Dotyczy to również wycofania oświadczeń o wyrażeniu zgody, które zostały nam udzielone przed 25 maja 2018 r. Należy pamiętać, że takie wycofanie będzie skuteczne dopiero w przyszłości. Nie ma to wpływu na operacje przetwarzania, które są wykonywane przed odwołaniem.

3.2 NA PODSTAWIE WYMOGÓW PRAWNYCH (ART. 6 UST. 1 LIT. C RODO)

Podlegamy różnym obowiązkom prawnym, tj. wymogom ustawowym (np. przepisy dotyczące listy terrorystów, przepisy dotyczące prania pieniędzy, przepisy podatkowe), na podstawie których jesteśmy zobowiązani do przetwarzania danych osobowych. Cele przetwarzania obejmują zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy, wypełnianie obowiązków w zakresie monitorowania i sprawozdawczości podatkowej, a także ocenę i zarządzanie ryzykiem.

4. WYKORZYSTANIE DANYCH

W naszej firmie działy, które otrzymują Twoje dane, to te, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zobowiązań umownych i prawnych lub do realizacji swoich zadań (np. sprzedaż i marketing).

Ponadto, Państwa dane mogą otrzymać następujący odbiorcy:
podmiotom przetwarzającym umowy (art. 28 RODO), które są przez nas wykorzystywane, w szczególności w zakresie usług IT oraz usług logistycznych i poligraficznych, którzy przetwarzają Twoje dane w naszym imieniu i zgodnie z naszymi poleceniami, organami i instytucjami publicznymi w przypadku wystąpienia lub oficjalne zobowiązanie ze strony naszych odpowiednich agentów, pracowników, przedstawicieli, upoważnionych przedstawicieli, audytorów, usługodawców, a także wszelkich spółek zależnych lub spółek z grupy (i ich odpowiednich agentów, pracowników, konsultantów, przedstawicieli, upoważnionych przedstawicieli)

Twoje dane osobowe będą ujawniane wyłącznie następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
operatorzy sieci, operatorzy punktów pomiarowych i dostawcy usług w zakresie dostawy i rozliczania umowy. Dotyczy to również wrażliwych ekonomicznie informacji w rozumieniu §60 EnWG (Ustawa o gospodarce energetycznej). Instytucje kredytowe i dostawcy usług płatniczych do rozliczeń i przetwarzania płatności. Usługodawcy w zakresie obsługi infrastruktury informatycznej, drukowania faktur i pism informacyjnych dla subskrybentów/klientów, a także niszczenia plików. Organy publiczne w uzasadnionych przypadkach (np. zakłady ubezpieczeń społecznych, organy podatkowe, policja, prokuratura, organy nadzorcze). Agencje kredytowe i dostawcy scoringowych informacji kredytowych i oceny ryzyka kredytowego. Dostawcy usług windykacyjnych i prawnicy do windykacji roszczeń, w takim przypadku poinformujemy Cię przed planowanym przekazaniem.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

W razie potrzeby przetwarzamy i przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas trwania relacji biznesowej, co obejmuje również np. zawarcie i realizację umowy. Należy zauważyć, że nasza relacja biznesowa jest zazwyczaj długoterminową relacją zadłużenia, która ma trwać przez lata. Ponadto podlegamy różnym obowiązkom w zakresie przechowywania i dokumentacji, w tym wynikającym z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i kodeksu podatkowego (AO). Określone w nim terminy przechowywania i dokumentacji wahają się od 2 lat do 10 lat. Wreszcie okres przechowywania jest również oceniany zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia, które na przykład zgodnie z §§ 195 i nast. niemieckiego Kodeksu Cywilnego (BGB) co do zasady może wynosić 3 lata, ale w niektórych przypadkach nawet 30 lat.

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione. O ile jest to wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim. Obejmuje to w szczególności przekazanie na rzecz przeciwników postępowania i ich przedstawicieli (w szczególności ich prawników), a także sądom i innym organom publicznym w celach korespondencyjnych, a także w celu dochodzenia i obrony Twoich praw. Osoby trzecie mogą wykorzystywać przekazane dane wyłącznie do określonych celów. Twoje dane będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (państwa trzecie) – jeśli będzie to konieczne lub prawnie wymagane do realizacji Twoich zamówień lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach innych niż wymienione. O ile jest to wymagane do przetwarzania stosunków umownych z Tobą zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO, Twoje dane osobowe będą przekazywane podmiotom trzecim. Obejmuje to w szczególności przekazanie na rzecz przeciwników postępowania i ich przedstawicieli (w szczególności ich prawników), a także sądom i innym organom publicznym w celach korespondencyjnych, a także w celu dochodzenia i obrony Twoich praw. Osoby trzecie mogą wykorzystywać przekazane dane wyłącznie do określonych celów. Twoje dane będą przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego – EOG (państwa trzecie) – jeśli będzie to konieczne lub prawnie wymagane do realizacji Twoich zamówień lub jeśli wyraziłeś na to zgodę.

7. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Masz prawo:

 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO, aby w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych na podstawie tej zgody;
 • żądania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO. W szczególności możesz uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Twoje dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia o przetwarzaniu lub sprzeciwie, o istnieniu prawa do odwołania, o pochodzeniu Twoich danych, jeśli nie zostały one przez nas zebrane oraz o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji o ich danych;
 • do niezwłocznego żądania uzupełnienia lub poprawienia błędnych danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 RODO;
 • zażądać usunięcia przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych;
 • na podstawie art. 18 RODO, żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o ile prawidłowość danych jest przez Ciebie kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiasz się ich usunięciu i nie potrzebujemy już danych, ale Ty nadal potrzebujesz w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO, aby otrzymać swoje dane osobowe, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, aktualnym i możliwym do odczytu maszynowego formacie lub zażądać ich przeniesienia do innej odpowiedzialnej osoby;
 • zgodnie z art. 77 RODO, aby złożyć skargę do organu nadzorczego. Z reguły możesz skontaktować się z właściwym organem nadzorczym swojego zwykłego miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub naszej siedziby.

8. PRAWO DO SPRZECIWU

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO, masz prawo, zgodnie z art. 21 RODO, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli istnieją ku temu powody wynikające z Twojej szczególnej sytuacji.

Możemy również przetwarzać Twoje dane w celu reklamy bezpośredniej w ramach przepisów prawa. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania związanego z taką reklamą bezpośrednią. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu Twoich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do sprzeciwu, po prostu wyślij nam wiadomość e-mail, korzystając z danych kontaktowych podanych na początku niniejszego powiadomienia.

Skontaktuj się z nami.


  Loading...

  Informacje kontaktowe

  MEA Group GmbH

  Sudetenstraße 1
  D-86551 Aichach

  T +49 (0) 8251 91-0
  F +49 (0) 8251 91-1360

  info@mea-group.com
  www.mea-group.com