Osadniki OSADNIKI GRAWITACYJNE OSA

Udostępnij produkt Drukuj produkt

Osadnik grawitacyjny zawiesiny ogólnej

 • Najwyższa skuteczność podczyszczania wód deszczowych i roztopowych
 • Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2022/2182
 • Przebadana sprawność podczyszczania
 • Brak wymywania nawet przy przepływie maksymalnym

OPIS PRODUKTU

 • WIRS glownt

  ZASTOSOWANIE

  Osadnik grawitacyjny PURABLUE®  OSA przeznaczone są do redukcji zawiesin w wodach deszczowych i roztopowych odprowadzanych z terenów dróg, stacji i magazynów paliw, parkingów, baz transportowych, czy peronów kolejowych. Służą także do podczyszczania ścieków przemysłowych np. z myjni.

   

 • DZIAŁANIE

  Oddzielenie zawiesin w wodach następuje w wyniku grawitacyjnej sedymentacji.

  Zanieczyszczone wody docierające przez wlot do osadnika, w wyniku przetrzymania w warunkach zwolnionego przepływu, zachodzi rozdział na dwie fazy: wody i zawieszonych w niej cząstek. Cząstki cięższe od wody w wyniku zjawiska sedymentacji opadają na dno urządzenia, zaś lżejsze flotują ku górze i gromadzą się na powierzchni lustra wody w osadniku.
  Dla osadników typu OSA przebadana została odporność na wymywanie zgromadzonych zawiesin, warunek ten sprawdzono i udowodniono, że cząstki nie będą wymywane nawet przy dopływie maksymalnym Qmax.

  Wyniki badań osadnika WIRS dowodzą, że badany osadnik  osiągnął właściwą sprawnością, na co wskazują pomierzone wartości stężeń zawiesiny w odpływie z urządzenia, gdzie wartości średnie z przebadanych próbek wynosiły poniżej 100 mg/l.

 • logo

  CZĘŚCI SKŁADOWE

  • Zbiornik prefabrykowany z płytą przykrycia;
  • Właz o odpowiedniej klasie obciążenia;
  • Deflektor kierunkowy na wlocie;
  • Deflektor na wylocie.

Najważniejsze cechy produktu

Produkty powiązane

Kontakt