Gospodarka wodą deszczową MEACLEAN PRO

Udostępnij produkt Drukuj produkt

MEACLEAN PRO Kanał odwadniający z systemem filtracji wody opadowej i roztopowej

 • Dostępne dla kanałów o szerokości wewnętrznej 300 mm
 • Wielostopniowa technologia filtracji do oczyszczania zanieczyszczonej wody deszczowej
 • Mieszanka substratów z firmy ENREGIS, Biocalith MR-F1/K
 • Możliwe podłączenie obszarów o średniej wielkości 15 m2/1mb (przy natężeniu opadu 100 l/s*ha)
 • Wstępnie zamontowany, 1 metrowy dystans ze stali nierdzewnej, do utrzymania swobodnego przepływu.
 • Pasują wszystkie ruszty przykrywające z mocowaniami CLIPFIX do kanałów MEARIN PLUS i EXPERT
 • Oszczędność miejsca w porównaniu z klasycznymi systemami kanałów
 • Warianty rusztów ze stali ocynkowanej i żeliwa
 • Z aprobatą DIBt Z-84.2-16

Opis produktu

 • MEACLEAN PRO system kanałów filtrujących

  Uszczelnione, duże powierzchnie w rejonie centrów miast i na drogach, rosnąca potrzeba zdecentralizowanych rozwiązań gospodarki wodnej to zwiększone wyzwanie dla samorządów i firm drogowych. Zmiany klimatyczne i częstsze występowanie ulewnych deszczy oznaczają, że gromadząca się woda na uszczelnionych powierzchniach, takich jak tereny zewnętrzne, parkingi lub obszary logistyczne, musi być usuwana bezpiecznie i niezawodnie. Uszczelnione powierzchnie zwiększają również ryzyko przedostania się do systemu kanalizacyjnego substancji zanieczyszczających, takich jak oleje, metale ciężkie i drobne cząstki w wyższych stężeniach. Dlatego konieczne jest oferowanie rozwiązań w zakresie zdecentralizowanego oczyszczania wód deszczowych i zrównoważonego nawadniania drzew, zdolnych do filtrowania ciężkich materiałów zanieczyszczających, substancji chemicznych, a także substancji nieorganicznych i organicznych oraz uwalniania czystej wody do naturalnego obiegu wody.

   

 • Korzyści dla projektantów i użytkowników

  MEACLEAN PRO to innowacyjny system uzdatniania wody deszczowej i odwodnienia liniowego zintegrowany z  technologią wielostopniowego podłoża do filtrowania i wiązania organicznych i nieorganicznych materiałów zawartych w wodzie deszczowej. MEACLEAN PRO to doskonała i kompaktowa alternatywa, zwłaszcza na terenach gęsto zaludnionych. Innowacyjna technologia wielowarstwowego podłoża jest w stanie niezawodnie wiązać węglowodory, ciała stałe i 99% metali ciężkich. Dzięki wyjątkowo długiej żywotności wynoszącej ponad 25 lat, MEACLEAN PRO jest optymalnie zaprojektowany do użytku na parkingach i obszarach komunikacyjnych oraz w sektorze prywatnym

MEACLEAN PRO System odprowadzania i oczyszczania wody deszczowej

Produkty powiązane

Kontakt


  Loading...