Separatory tłuszczu SEPARATOR LIPUREX

Udostępnij produkt Drukuj produkt

Separator tłuszczu LIPUREX

 • Zgodne z normą PN-EN 1825
 • Wykonane z wysokogatunkowego PE HD
 • Urządzenia wolnostojące w przeznaczonych do tego pomieszczeniach
 • Produkowane także jako separatory zintegrowane z osadnikiem

OPIS PRODUKTU

 • ZASTOSOWANIE

  Separatory tłuszczu LIPUREX przeznaczone są do oczyszczania z tłuszczów w systemach kanalizacji sanitarnej, wszędzie tam gdzie zawartość tłuszczów przekracza dopuszczalne normy. do stosowania w systemach kanalizacji sanitarnej z małych zakładów produkcji spożywczej i żywienia zbiorowego, tj. stołówki, kuchnie, bary szybkiej obsługi, hotele, restauracje.

  Fakt, że tłuszcze są związkami nierozpuszczalnymi w wodzie powoduje tworzenie się nieprzyjemnych zapachów, zwężeń, a w skrajnych przypadkach niedrożności rurociągów kanalizacyjnych oraz korozje urządzeń.

 • DZIAŁANIE

  Działanie separatora tłuszczu opiera się na naturalnych procesach, substancje cięższe (osady, resztki jedzenia) sedymentują grawitacyjnie na dno zbiornika, podczas gdy substancje lżejsze (np. tłuszcze / oleje) flotują na powierzchnię lustra wody w zbiorniku.

  Wlot do urządzenia jest zasyfonowany, co zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

  Separator tłuszczów roślinnych i zwierzęcych swoją zasadę działania opierają na zjawisku flotacji i sedymentacji.

  W pierwszej fazie oczyszczane ścieki wpływają do osadnika wstępnego, gdzie następuje zmniejszenie prędkości przepływu – a w wyniku procesu sedymentacji – oddzielenie części stałych od ścieku. Kolejny etap to proces flotacji cząstek substancji tłuszczowych i gromadzenie się ich na powierzchni wody.

  Dwustopniowy system oczyszczania ścieków, przy poprawnym dobraniu typu urządzenia do panujących warunków i zachowaniu starannej obsługi, zapewnia skuteczne podczyszczanie ścieków.

 • Lipurex dobór

  WYTYCZNE DOBORU

  Wielkość nominalną należy obliczyć według następującego wzoru:

  NS = Qs ft fd fr

  gdzie

  NS – obliczona wielkość nominalna separatora;

  Qs – maksymalna wartość ścieków wpływających do separatora l/s

  ft – współczynnik uwzględniający temperaturę

  fd – współczynnik uwzględniający gęstość danego tłuszczu / oleju

  fr – współczynnik uwzględniający użycie detergentów i środków płuczących

   

  UWAGA

  Objętość komory osadnika, liczona w litrach powinna być co najmniej 100*NS, ale dla rzeźni lub podobnej produkcji objętość powinna wynosić co najmniej 200*NS

 • logo

  CZĘŚCI SKŁADOWE

  • Zbiornik PE HD;
  • Pokrywy PE HD;
  • Rura wlot / wylot;
  • Króciec odpowietrzenia
  • Króciec do opróżniania separatora

Produkty powiązane

Kontakt