Hodnoty naší společnosti

Business Mission

MEA Group - Business Mission

Těsný kontakt se zákazníky společnosti

Společnost MEA byla založena v roce 1886 jako strojní zámečnictví od té doby se rozvinula do skupiny společností s mezinárodní působností sídlící v bavorském Aichachu. Jako subdodavatelská firma pro stavebnictví a průmysl vyrábíme v západní i východní Evropě a v Asii. Díky našim prodejním společnostem, resp. distribučním partnerům na všech kontinentech a globální logistické síti má společnost MEA zastoupení po celém světě.

Abychom pomohli svým zákazníkům zvýšit efektivitu, soustředíme své úvahy a postupy na to, abychom usnadnili práci uživatelů našich produktů. Díky členění naší společnosti na jednotlivé specializované strategické obchodní jednotky jsme schopni se soustředit na jednotlivé cílové trhy a splnit specifické požadavky svých zákazníků s maximální efektivitou. Každá strategická obchodní jednotka má vysokou úroveň odborných znalostí ve svém oboru, podrobně zná zvláštní požadavky uživatelů svých produktů a výzvy, kterým musí čelit při své každodenní práci.

Společnost, která posiluje konkurenceschopnost svých zákazníků

Naše kontaktní osoby jsou především projektanti, inženýrské kanceláře a architekti. Zpracujícím a stavebním společnostem nabízíme rozsáhlý výběr výrobků a služeb splňujících nejvyšší nároky kladené na bezpečnost, funkčnost, snadnost použití, hospodárnost a dlouhou životnost.

Distribuci našich výrobků zajišťují většinou specializovaní prodejci. Své partnery podporujeme v tom, aby optimalizovali a maximalizovali své procesy a výkonnost využíváním výrobků MEA. Tuto podporu vnímáme jako svůj zásadní úkol. V souladu se zásadami naší společnosti předáváme svým zákazníkům dlouholeté zkušenosti a know how získané při intenzivní spolupráci s dodavateli naší společnosti, jakož i produktivitu nabytou z hodnotového řetězce.

MEA Group - Business Mission

 Tradice, která se snoubí se současností

MEA byla založena před více než 130 lety v bavorském Aichachu. Jsme přesvědčení, že zkušenosti a kontinuita jsou dvěma významnými faktory našeho úspěchu. Ztotožňujeme se s hodnotami, které stojí za úspěchem značky „Made in Germany“:

 • spolehlivost
 • kvalita
 • dlouhá životnost
 • povědomí o životním prostředí
 • inovace

Pro naše zákazníky jsou tyto hodnoty cenným základem pro obchodní vztah a zároveň zárukou spolehlivosti, serióznosti a konkurenceschopnosti.

Vážíme si především výhod otevřeného a konstruktivního dialogu v hospodářství, které čelí bezprostřednímu tlaku globalizace, a přitom dokáže zachovávat veškerá lidská práva. Při rozhodnutích, která činíme, jakož i v každodenních záležitostech se řídíme jasnými etickými principy dlouhodobého trvání podniku. To platí jak ve vztahu k zákazníkům, tak k zaměstnancům, dodavatelům a konkurenci.

MEA Group - Business Mission
MEA Group - Business Mission

Jsme přesvědčeni, že o úspěchu společnosti rozhoduje v konečném důsledku práce a nasazení jejích pracovníků. Svým zaměstnancům proto nabízíme různorodé možnosti profesního i osobního rozvoje a poskytujeme jim prostor pro iniciativu a individuální projev. Skupina MEA podporuje své zaměstnance v dosahování svých osobních cílů, protože jejich zkušenosti a kvalifikace jsou tím pravým bohatstvím naší společnosti. Výsledkem je silný tým, který je schopen plnit požadavky našich zákazníků a trhu rychle a optimálně. Společnost MEA se zavazuje k průběžnému zvyšování výkonnosti na všech úrovních. Clem je reagovat na požadavky našich zákazníků čím dál tím lépe, aby naši zaměstnanci byli motivovaní a pyšní na své dosažené úspěchy a my jsme naplňovali důvěru společníků vloženou do naší společnosti.

Code of Conduct

Skupina MEA si svým postupným růstem a expanzí na nové trhy a do nových států zajistila mezinárodní pověst spolehlivého a férového partnera. Abychom i nadále dokázali plnit zvýšené nároky kladené na naše chování v běžném obchodním styku a v kontaktu s obchodními partnery, uplatňujeme níže uvedený etický kodex jako závazné etické a právní vademecum všech svých zaměstnanců.

Ustanovení etického kodexu jsou závazná pro všechny zaměstnance naší společnosti. Představují hodnoty, zásady a jednání, které mají být určující pro obchodní praktiky společnosti MEA.

Každý z nás přebírá odpovědnost za své jednání. Při dodržování svých směrnic sázíme na společnou odpovědnost vedení společnosti, vedoucích zaměstnanců a veškerých zaměstnanců společnosti.

Závadné chování může mít dalekosáhlé důsledky pro každého jednotlivce, ale také pro celou společnost. Porušení našich zásad a směrnic se proto stíhá a není tolerováno.

Jako skupina MEA bychom chtěli níže uvedenými zásadami chování (Code of Conduct) učinit důsledný krok směřující k vnímání naší mezinárodní i lokální odpovědnosti, jakož i k dodržování našich zákonných povinností i etických zásad.

Chcete-li se dovědět o našem etickém kodexu víc, klikněte prosím sem.

DLOUHODOBÁ UDRŽITELNOST

MEA Group Aichach - Nachhaltigkeit

Skupina MEA dbá na svou ekologickou stopu a vyvíjí procesy, které mají snižovat zatížení životního prostředí. Toto ekologické povědomí se projevuje v konkrétních opatřeních na všech úrovních, od výroby až po recyklaci výrobků na konci jejich životnosti.

Ekologická výroba

 • Výroba v místě použití (například pobočka v Saint-Dié-des-Vosges vyrábí pro francouzský trh)
 • Snížení množství produkovaného odpadu
 • Omezení emisí
 • Účelná logistická struktura

Ekonomické a udržitelné užívání

 • Výrobky sloužící k optimalizaci nákladů na opravy
 • Řešení společnosti MEA ze sklolaminátem zesíleného plastu vykazují ideální a trvalé mechanické vlastnosti, které zajišťují dlouhou životnost staveb

recyklace výrobků

 • Odpadní produkty jsou přiváděny zpět do surovinového řetězce
 • Odpadní beton (cement nebo polymer) se po nadrcení používá znovu
 • Komponenty z pozinkované oceli lze recyklovat v zásadě bez omezení