Misja businessowa

MEA Group - Business Mission

Przedsiębiorstwo otwarte na swoich klientów

Firma MEA, powstała w roku 1886 jako zakład ślusarski jest dzisiaj grupą przedsiębiorstw, działającą na arenie międzynarodowej, których siedziba mieści się w bawarskiej miejscowości Aichach. Jako dostawca dla branży budowlanej i przemysłu produkujemy swoje produkty na terenie Europy Wschodniej, Zachodniej oraz w Azji. Dzięki spółkom dystrybucyjnym lub partnerom dystrybucyjnym na wszystkich kontynentach, posiadamy globalną sieć logistyczną. Firm MEA reprezentowana jest na całym świecie.

Aby pomóc naszym klientom w usprawnieniu ich działalności, nasze przemyślenia i metody postępowania koncentrujemy na wprowadzaniu ulepszeń i udogodnień. Dzięki podziałowi przedsiębiorstwa na strategiczne jednostki handlowe możemy skoncentrować się poszczególnych rynkach docelowych i zaoferować naszym klientom możliwie jak najbardziej efektywne rozwiązania. Każda jednostka posiada szerokie spektrum doświadczeń w obrębie swoich kompetencji, a także szczegółową wiedzę dotyczącą specyficznych wymagań użytkowników i wyzwań, czekających ich w codziennej pracy.

Przedsiębiorstwo przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności swoich klientów

Osobami, z którymi utrzymujemy ścisły kontakt, są przede wszystkich projektanci, biura inżynieryjne i architekci. Wykonawcy i przedsiębiorstwa budowlane otrzymują od nas szeroki wybór produktów i usług, które spełniają ich najwyższe wymagania w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, prawidłowego zastosowania, ekonomiczności i długiego okresu eksploatacji.

Dystrybucja naszych produktów w znacznym stopniu realizowana jest poprzez jednostki handlu specjalistycznego. Uważamy, iż naszym zadaniem jest wspieranie naszych partnerów w procesie optymalizacji ich procedur i zwiększaniu efektywności poprzez oferowanie im produktów MEA. Zgodnie z polityką naszego przedsiębiorstwa przekazujemy naszym klientom nasze długoletnie doświadczenie, naszą wiedzę wynikającą z intensywnej współpracy z naszymi dostawcami oraz propozycje w zakresie poszerzania horyzontów działalności.

MEA Group - Business Mission
MEA Group - Business Mission

Kompetencja w zakresie wielu materiałów

Firma MEA oferuje produkty i rozwiązania, bazujące na różnych tworzywach. Wyjątkowa kompetencja, dotycząca wielu materiałów, stanowi dla naszych klientów istotną korzyść: zawsze otrzymują od nas optymalne rozwiązanie, spełniające wymagania w zakresie materiału.

Także hierarchia organizacyjna firmy MEA jest czymś wyjątkowym, gdyż zapewnia naszym klientom bezpieczeństwo, efektywność i długoletnie zaufanie dzięki wyjątkowemu połączeniu poniższych czynników:

  • Przedsiębiorstwa, które od pięciu generacji znajduje się w posiadaniu jednej rodziny
  • Doświadczonego, międzynarodowego managementu, reagującego elastycznie na zmiany rynkowe i przedsiębiorstwa ukierunkowanego przyszłościowo
  • Silnej finansowo spółki-matki oraz niezwykle zaangażowanego kierownictwa i współpracowników.

Firma MEA powstała przed ponad 130 laty w miejscowości Aichach w Bawarii. Jesteśmy głęboko przekonani, że doświadczenie i ciągłość, są dwoma istotnymi czynnikami stanowiącymi o sukcesie naszej firmy. Identyfikujemy się z wartościami, potwierdzającymi sukces „Made in Germany”:

  • Solidność
  • Jakość
  • Ciągłość działalności
  • Ekologia
  • Innowacje

Niniejsze cechy oceniane są wysoko przez naszych klientów i traktowane są przez nich jako podstawa i gwarancja niezawodności, wiarygodności i konkurencyjności.

Doceniamy zwłaszcza zalety otwartego i konstruktywnego dialogu gospodarczego, które w sposób oczywisty przeciwstawiają się globalizacji i uwzględniają jednocześnie prawa wszystkich ludzi. Przy podejmowaniu decyzji oraz w ramach naszej codziennej działalności kierujemy się jasnymi, etycznymi zasadami, wytyczonymi przez kierownictwo naszej firmy. Dotyczy to zarówno kontaktów z klientami jak również współpracownikami, dostawcami i konkurentami.

MEA Group - Business Mission
MEA Group - Business Mission

Jesteśmy przekonani, że w ostatecznym rozrachunku praca i zaangażowanie ludzi w przedsiębiorstwo są czynnikami, decydującymi o jego sukcesie. Z tego względu naszym współpracownikom oferujemy szerokie spektrum możliwości rozwoju zarówno zawodowego jak również personalnego i pozostawiamy im dużo swobody dla inicjatyw i indywidualnego rozwoju. Grupa firm promuje i wspiera swoich współpracowników w dążeniu do ich własnych celów, gdyż są to ich doświadczenia i kwalifikacje, decydujące o rzeczywistym rozwoju naszego przedsiębiorstwa. W efekcie takiego podejścia przedsiębiorstwa stworzyliśmy silny zespół, który jest w stanie spełniać wymagania naszych klientów i szybko oraz optymalnie reagować na potrzeby rynkowe. Firma MEA zobowiązuje się do nieustawicznego wzrostu efektywności na wszystkich płaszczyznach. Celem jest jeszcze efektywniejsze reagowanie na wymagania naszych klientów, które stanowić będzie dla naszych współpracowników motywację i powód do dumy z osiągniętych sukcesów oraz będzie potwierdzeniem zaufania, jakim obdarzyło nas kierownictwo przedsiębiorstwa.