VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Projekt PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI
MEA Service s.r.o. a MEA Metal Applications s.r.o. je
spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvalifikace a rozvoj klíčových kompetencí
zaměstnanců společnosti.

evropska-unie-mea
mpsv europe