Veškeré přístupové lávky nebo schodiště včetně podpůrných konstrukcí

Kompozitní profily a rošty mají certifikát na styk s pitnou vodou. Nejen proto našly uplatnění i pro konstrukce v objektech pro úpravu a distribuci pitné vody, jako jsou úpravny, nádrže, vodojemy, přečerpávací stanice. Ve vlhkém prostředí se osvědčily díky své vysoké odolnosti proti vlkosti. Zábradlí musí odpovídat provozu, zda je veřejný nebo neveřejný.

Použití: přechodové lávky, rošty, žebříky, schodiště, podpůrné konstrukce

Fotogalerie