Pro chemický průmysl jsou kompozitní konstrukční prvky vhodné i při přímém styku s chemikáliemi.

Konstrukce z kompozitu vydrží umístěná přímo v nádržích, lávky procházející v exponovaných místech se silnými výpary mají vysokou odolnost. Je třeba zvolit správné složení pro nosné profily a rošty podle chemického namáhání.

Použití: závody na zpracování chemických látek, prostory se silnou koncetrací chemických výparů, hrozba úkapů chemických látek

Fotogalerie