Protidotykové izolační zábrany na lávkách, mostech nebo jiných konstrukcích se používají pro vyšší bezpečnost vlakových, tramvajových nebo trolejbusových elektrifikovaných vedení

Plné nevodivé kompozitní desky upevněné pomocí kompozitní konstrukce se instalují při křížení jiné komunikace s elektrifikovanou železniční, tramvajovou nebo trolejbusovou tratí. Zabraňují přenosu napětí z elektrického vedení na mostní konstrukci. Kompozitní materiál je vhodný také jako ochrana proti bludným elektrickým proudům v kolejištích tramvají, vlaků, servisních depech  a myčkách pro tramvaje včetně nosných konstrukcí a kotev.

Fotogalerie