MEA Polska wchodzi w skład MEA GROUP która jest międzynarodowym przedsiębiorstwem, posiadającym ponad 130-letnie doświadczenie rynkowe. Nasze produkty i rozwiązania sprawiają, że MEA Polska jest jednym z wiodących dostawców dla gospodarki budowlanej. MEA dysponuje kompleksową ofertą, począwszy od optymalnych systemów odwodnienia poprzez układy podczyszczające aż do retencjonowania wód deszczowych.

Nasze motto brzmi: „BUILDING SUCCESS”.

Rozwiązania oferowane przez firmę MEA przyspieszają i ułatwiają wykonywanie prac, sprawiają także, iż staje się ona bezpieczniejsza i w znacznym stopniu efektywniejsza.

Dbamy o jakość i niezawodność naszych produktów, od fazy projektowej po dostawę materiałów i ostateczną realizację. Nasze kontakty z klientami i wynikająca z nich wiedza stanowią podstawę każdego projektu, innowacji i kompetencji w obrębie grupy MEA.

Posiadamy własny dział serwisu:

  • oferujemy kompleksową obsługę
    serwisową pompowni i tłoczni, wykonujemy modernizacje wyeksploatowanych pompowni oraz rozbudowę już istniejących obiektów,
  • posiadamy własny telemetryczny system monitoringu typu SCADA z pełną archiwizacją danych, z dostępem przez stronę www oraz funkcją powiadomień SMS,
  • wykonujemy przeglądy i czyszczenie separatorów substancji ropopochodynch i tłuszczów oraz osadników,
  • przeprowadzamy naprawy i modernizacje separatorów wszystkich producentów.

 

Na każdym etapie inwestycji jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oferujemy wsparcie: w doborach urządzeń, wykonaniu obliczeń hydraulicznych, przekażemy rysunki techniczne. i specyfikacje produktowe.

Udostępnij tę treść: