Doky Sietas v Hamburku

Do jedné lodi vyrobené v docích Sietas v Hamburgu je zapotřebí plných 7 tun mřížových roštů. Mřížové rošty všech velikostí a tvarů tvoří ocelovou síť cest sestávající ze schodů a plošin, po nichž se pohybuje posádka.

Přehled:

  • Místo: Hamburk, Německo
  • Výrobky: Mřížové rošty

Nezanedbatelnou výhodou je, že členové posádky lodi se mohou díky protiskluzové úpravě mřížových roštů MEA po lodi pohybovat nejen snadněji, ale také bezpečněji. MEA dodává jak normované, tak speciální mřížové rošty všech velikostí a tvarů.