MEA Obszary zastosowań

MEA Metal Applications - containerterminals

Porty i terminale kontenerowe

Rozwój międzynarodowego transportu statkami towarowymi zrewolucjonizował technologie i organizację żeglugi morskiej. Miejscem łączącym żeglugę morską i komunikację lądową są terminale kontenerowe, które cechuje wzrost przeładunku ilości kontenerów, co w znacznym stopniu wpływa na infrastrukturę portów. Tylko najbardziej wytrzymałe odwodnienia wytrzymują codzienne i praktycznie nieprzerwane obciążenia, wynikające z przeładunku kontenerów. Firma MEA oferuje kilka rozwiązań systemowych, ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Dächer, Terassen und Fassaden

Dachy, tarasy i fasady

Woda zatrzymująca się na elementach budynku może w szybkim czasie stać się przyczyną problemów, jeżeli nie zostanie szybko i efektywnie odprowadzona z miejsca jej gromadzenia się. Aby zapobiegać problemom wynikającym z gromadzenia się wilgoci, firma MEA stworzyła program produktów, który dostosowany jest specjalnie do odwadniania tarasów na dachach i fasad: odwodnienia MEATEC. Asortyment produktów MEATEC ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Tram- und Schienenlösungen

Rozwiązania dotyczące tramwajów i szyn

Przeciążenie miast wynikające z nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia i korków utrudnia dostęp do ich centrum. W ciągu ostatnich dziesięcioleci te ostatnie zaniedbywane były coraz częściej na korzyść bardziej przyjaznych obszarów zaliczanych do przedmieścia. Tramwaje poruszające się po szynach wydają się być dzięki swojej elastycznej koncepcji, estetyce i jakości usług idealnym rozwiązaniem pozwalającym na zniwelowanie wspomnianych utrudnień ...
Czytaj dalej "."
odwodnienie liniowe w garażu podziemnego, odwodnienie parkingu

Garaże podziemne i miejsca parkingowe

W związku z przewidywanym coraz większym napływem do centrów miast odwiedzających i mieszkańców, szacuje się, iż w najbliższych dziesięcioleciach znacznie wzrośnie wskaźnik użytkowania pojazdów osobowych. Znalezienie miejsca parkingowego stanowi w wielu miastach nie lada wyzwanie. Bez względu na to, czy chodzi w tym przypadku o miejsce parkingowe na drogach lub w obrębie zadaszonego parkingu, firma ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Tankstellen

Stacje benzynowe

Na skutek wzrostu ilości dystrybuowanego paliwa zwiększa się także ryzyko zanieczyszczenia podłoża w obrębie stacji benzynowych. Aby przeciwdziałać takiemu zagrożeniu, ścieki zanieczyszczone w trakcie tankowania należy zgromadzić, poddać obróbce i następnie ponownie wprowadzić do systemu kanalizacji. Stworzenie systemu do odzyskiwania wody powierzchniowej jest absolutnie konieczne: a zwłaszcza zabudowa odwodnień dostosowanych specyficznie do tych wyjątkowych wymagań. ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Straßen und Autobahnen

Drogi i autostrady

Rozbudowa miejskiej i pozamiejskiej infrastruktury drogowej to proces wyjątkowo skomplikowany i kompleksowy, bez względu na fakt, czy mamy do czynienia z budową nowych jezdni czy też renowacją istniejących szlaków komunikacyjnych. Ponieważ jesteśmy świadomi niniejszych wyzwań i niepowtarzalności każdej pojedynczej inwestycji, tworzymy rozwiązania, które dostosowane są specyficznie do wymagań w obrębie odwodnień dróg, wyróżniających się korzystnym ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - rennstrecken

Tory wyścigowe

Nadmierna ilość wody zalegająca na torach wyścigowych może stać się przyczyną utraty kontroli nad pojazdem. Ponieważ bezpieczeństwo przy uprawianiu sportów motorowych stanowi największy priorytet, podczas projektowania torów wyścigowych istotne znaczenie przypisuje się skuteczności systemów odwadniających. W zakresie odwadniania powierzchniowego torów wyścigowych firma MEA ściśle współpracuje z firmą Tilke, wiodąca na rynku firmą projektową torów wyścigowych ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Flughafen (Airside)

Lotniska (Airside)

Tylko najbardziej wytrzymałe odwodnienia są w stanie sprostać stałemu obciążeniu występującemu w obrębie stale zmieniającego się otoczenia, jakim jest port lotniczy. Przede wszystkich w obrębie wjazdów, na powierzchniach postoju oraz na pasach startowych i do lądowania, ale także w hangarach, w których ciężar oddziałujący na odwodnienia jest wyjątkowo wysoki, powstają wyjątkowo duże siły wynikające z ...
Czytaj dalej "."
MEA - Produktanwendungen - Häfen und Containerterminals

Odwadnianie powierzchni o znacznym natężeniu ruchu

MEA oferuje szeroki asortyment odwodnień dla klas obciążenia do F 900 stosowanych w obszarach przemysłowych i portowych oraz w portach lotniczych. Obszary przemysłowe i portowe oraz pasy startowe dla samolotów to obszary o nasilonym ruchu. Zamontowane tam instalacje muszą być w stanie sprostać ekstremalnym wymaganiom i obciążeniom. Z tego właśnie względu przy ich projektowaniu należy ...
Czytaj dalej "."