Dziękujemy za Państwa odwiedziny na targach WOD-KAN w Bydgoszczy. Mamy nadzieję, że nawiązane kontakty zaowocują długoletnią współpracą.

Na naszym stoisku można było obejrzeć dotychczasowe produkty MEA takie jak odwodnienia liniowe i doświetlacze, a także poznać naszą nową markę produktową PURABLUE® dedykowaną zarządzeniu wodą deszczową i gospodarką ściekową. Urządzenia PURABLUE® to między innymi separatory, osadniki, regulatory, pompownie deszczowe i sanitarne, systemy rozsączania i retencjonowania wód deszczowych.