System filtrowania MEACLEAN PRO

Przegląd zalet produktu

BUDOWA MEACLEAN PRO::

 • Ruszt przykrywający do klasy obciążenia E 600
 • Pojemność retencyjna
 • Pierwsza warstwa substratu: mieszanka mineralna do filtrowania zanieczyszczonej organicznie wody opadowej (węglowodory chlorowane)
 • Druga warstwa substratu: mieszanka mineralna do filtrowania niezanieczyszczonej organicznie wody opadowej (metale ciężkie)
 • Geotextil do zatrzymania substancji drobnocząsteczkowych
 • Element dystansowy: zapewniający wolny i bezpieczny odpływ wody
 • Stabilny korpus korytka z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym (GRP)
 • Dopuszczenie DIBt Z-84.2-16

SYSTEM FILTROWANIA

Oczyszczanie i gromadzenie wody z opadów atmosferycznych ma obecnie istotne znaczenie, przede wszystkim w sytuacjach, gdy mamy do czynienia z przetwarzaniem wody powierzchniowej w obszarach o znacznym natężeniu ruchu. Dla takich sytuacji należało stworzyć innowacyjne rozwiązania. MEACLEAN PRO to pierwszy system przetwarzania wody z opadów atmosferycznych, posiadający kilkustopniowe przetwarzanie substratu, ukierunkowane na wychwytywanie substancji szkodliwych, wykonany w wersji systemu odwodnień liniowych. Ta technika jest efektywną alternatywą dla filtracji wody z opadów atmosferycznych w przepuszczalnych strefach podłoża.

ZALETY DLA PROJEKTANTÓW I UŻYTKOWNIKÓW

 • Innowacyjna, kilkupoziomowa technika przetwarzania substratu zapewniająca niezawodną i efektywną filtrację
 • Długi okres eksploatacji i wytrzymałość odwodnienia
 • Niewielkie koszty inwestycyjne i dodatkowe
 • Obciążalność do klasy E 600
 • Wysoki stopień bezpieczeństwa (dostępne zezwolenie DIBt)
 • Możliwość połączenia z instalacją kanalizacyjną/rozsączającą