Odwodnienie liniowe MEADRAIN PG

Przegląd zalet produktu
 • Prosty montaż
 • Niska budowa, w związku z tym niewielka grubość płyt kondygnacyjnych
 • Dostępne w trzech szerokościach
 • Brak elementów ruchomych, które mogą powodować hałas
 • Ekstremalnie wytrzymałe, odporne na korozje
 • Proste w czyszczeniu
 • Dostosowane dla osób o ograniczonej mobilności i wózków inwalidzkich
 • Monolityczna budowa uniemożliwia zniszczenie w ramach aktów wandalizmu

MEADRAIN PG – odwodnienie dla garaży podziemnych i wielopoziomowych

Odwodnienie MEADRAIN PG jest prostym, dyskretnym i efektywnym rozwiązaniem dla odwadniania parkingów wielopoziomowych. Odwodnienie PG charakteryzuje się niewielką wysokością, co ułatwia jego montaż. Dodatkowo odwodnienie PG jest nieskomplikowane w czyszczeniu, gdyż nie ma konieczności zdejmowania rusztów przykrywających. Odwodnienie MEADRAIN PG produkowane jest z betonu polimerowego MEA. To tworzywo jest ekstremalnie odporne na substancje chemiczne, oleje lub zanieczyszczenia.

Odwodnienia dzięki swojej monolitycznej budowie, bez rusztów przykrywających, są poniekąd „zabezpieczone” przed kradzieżą i aktami wandalizmu. Dodatkowo ta budowa posiada niezaprzeczalną zaletę: ponieważ odwodnienie MEADRAIN PG nie posiada żadnych ruchomych części, podczas przejeżdżania jest całkowicie bezgłośne.

Nowość

System MEADRAIN PG dostępny jest obecnie ze specjalnym wpustem odpływowym, który umożliwia jeszcze efektywniejsze odwadnianie powierzchni parkingów.

Dla systemów MEADRAIN PG dostępne są aktualnie wpusty odpływowe ze stali szlachetnej, ze zdejmowanym rusztem i sitem zanieczyszczeń. Dzięki temu odpływy pozostają wolne od zabrudzeń i mogą być poddawane pracom w zakresie konserwacji.

Rozwiązanie systemowe

 • Architektonicznie wymagające rozwiązanie do odwadniania parkingów i garaży podziemnych
 • Odpowiednie szerokości znamionowe dla różnej ilości wody (NW 100, 150 i 300 mm)
 • Obszerna paleta akcesoriów: od elementów kątowych poprzez ścianki czołowe i wpusty punktowe aż po odpowiednie uszczelnienia
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Z możliwością uszczelnienia

 • Zgodne z normą (EN 1433) dzięki łatwo dostępnej, kontrolowanej szczelinie uszczelniającej
 • Łatwe w uszczelnieniu, gdyż szczelina uszczelniająca jest swobodnie dostępna od góry także po zabudowie produktu
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Prosta zabudowa

 • Dzięki niskiej wysokości możliwe jest zachowanie niewielkich grubości płyt kondygnacyjnych
 • System dostosowany także do remontów, niska wysokość budowlana umożliwia zastosowanie niezależnie od występującego już systemu
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Produkt bezpieczny, dostosowany do obciążania

 • Produkt wyjątkowo wytrzymały, gdyż dostosowany dla najwyższych obciążeń
 • Ekologiczny, dzięki zastosowaniu wytrzymałego tworzywa jakim jest beton polimerowy
 • Monolityczna budowa bez ruchomych elementów uniemożliwia kradzież i zniszczenie
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Odporne na korozję

 • Odporne na działanie soli, oleju i benzyny
 • Korpus odwodnienia w pełni monolityczny, wykonany z betonu polimerowego, dzięki temu brak części metalowych, podlegających korozji
 • Wytrzymały, nierdzewny materiał zapewnia trwałe efekty wizualne
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Ciche

 • Ciche, gdyż korytka MEADRAIN PG nie posiadają ruchomych części
 • Mieszkańcy nie mogą uskarżać się na stukot podczas przejeżdżania pojazdów
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Bez ograniczeń

 • Dostosowane do ruchu wózków inwalidzkich, szerokość szczeliny maks. 18 mm
 • Zabudowa przylegająca do sąsiadującej nawierzchni
MEA Water Management - Entwässerungsrinne für Parkhäuser und Tiefgaragen MEADRAIN PG

Proste czyszczenie

 • Możliwość kontroli wzrokowej pod kątem zabrudzenia bez konieczności wcześniejszego zdejmowana rusztów
 • Wolny przekrój odwodnienia (bez rusztów lub poprzecznych mocowań) umożliwia proste czyszczenie za pomocą odpowiednich narzędzi
 • Łatwy dostęp od góry