Przyłącze odpływowe z sitkiem i blokadą zapachów

Przyłącze odpływowe do otworu  Ø 80mm z sitkiem i blokadą zapachów

Wszystkie doświetlacze MEAMULTINORM 3w1  oraz MEAMAX mogą być wyposażone w przyłącze odpływowe z sitkiem i blokadą zapachów.

Przyłącze odpływowe dostępne z blokadą zapachów, która zapobiega wydostawaniu się wyziewów z dalszej części instalacji odprowadzającej wodę. Średnica rury przyłączeniowej  75 mm