Renowacja budynku zabytkowego „Haupttelegrafenamt Berlin” („Główny Urząd Telegraficzny Berlin”)

Przedsięwzięcie budowlane: Główny Urząd Telegraficzny w dzielnicy Berlin-centrum powstał w latach 1910-1916 i był w swoich czasach najbardziej wymagającym i najdroższym budynkiem pocztowym w Niemczech (inwestor: Cesarska Dyrekcja Poczty Generalnej). Budynek wybudowany w stylu neobarokowym wyposażony został w najnowocześniejsze urządzenia telegraficzne i spełniał w pierwszych latach swojego istnienia rolę centrum rozwojowego niemieckiej radiokomunikacji. W obrębie piwnic i na parterze uruchomiono w roku 1919 miejską centralę pocztową, której działalność została zakończona dopiero w 1977 r.

Centrala maszynowa w piwnicy urzędu została zachowana i można ją było oglądać aż do roku 2008. Wraz z urządzeniami sterującymi traktowana jest jako zabytek myśli technicznej. Cały kompleks budynków należący do projektu „Forum Museumsinsel” („Forum Wyspy Muzeów”) został starannie odrestaurowany i przebudowany oraz rozbudowany do celów biurowych, handlowych i gastronomicznych. Skrzydło boczne przy ulicy Monbijoustraße przewidziane zostało na hotel.

Rozwiązanie: ze względu na historyczny i zabytkowy charakter budowli zadecydowano o zastosowaniu doświetlaczy betonowych firmy MEA.
Podczas modernizacji i w celu zapewnienia wystarczającej wentylacji pomieszczeń piwnicznych, zabudowano wokół kompleksu budynków doświetlacze betonowe MEAVECTOR w połączeniu z nakładkami stalowymi. Ocynkowana nakładka stalowa MEAVECTOR dostosowana jest idealnie do stycznych elementów brukowych (w tym miejscu chodnik), co powoduje, że krawędź betonowa doświetlacza po obróbce staje się niewidoczna.

Wniosek: od lata 2017 trwa modernizacja budynku.

Zestawienie:

Miejsce: Berlin, Niemcy

Produkty:

  • Doświetlacz betonowy MEAVECTOR o szerokości 205 cm
  • Nakładka stalowa MEAVECTOR
  • Ruszt kratowy 30/10