Wjazdy na posesje z drogi lokalnej w Trębicach Górnych.

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu włączania się do ruchu dzięki rozwiązaniu, które nie tworzy progu i zapewnia poprawne działanie systemu kanalizacji deszczowej.

Odwodnienia liniowe MEARIN PLUS F z rusztami przykrywającymi w klasie obciążenia D400, wyposażonymi w mocowanie CLIPFIX.

Korytka wykonane z nowoczesnego kompozytu – poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.

Materiału długowiecznego odpornego na niskie i wysokie temperatury, a także na promieniowanie UV.

Więcej o systemie MEARIN PLUS F

Zapraszamy także na stronę produktu MEADRAIN PG SPECIAL

– będącego alternatywnym rozwiązaniem opisanej sytuacji drogowej

Trębice Wielkie

Trębice Wielkie