Realizacja odwodnienia torów tramwajowych przy ulicy Hallera we Wrocławiu. Optymalne odprowadzenie wody dzięki zastosowaniu systemu MEA RAIL z ekstremalnie wytrzymałymi korytkami polimerbetonowymi ENS 2000. Zdjęcia z montażu odwodnień przed ostatnią fazą betonowania docelowej nawierzchni i z odcinka oddanego do użytkowania. Bezpieczeństwo i niezawodność miejskiej infrastruktury transportowej.

Więcej o odwodnieniach torowych MEA RAIL