Ryzyko szkód powstających w wyniku powodzi wzrasta. Nawet w znacznej odległości od strumieni i rzek dochodzi do zalania pomieszczeń mieszkalnych w wyniku gwałtownych i obfitych opadów, które obejmują obszary miejskie i osiedlowe. Jeżeli woda przedostanie się do budynku poprzez okna i drzwi, świetliki lub wejścia do piwnic, należy liczyć się ze znacznymi szkodami. Firma MEA zaprojektowała wodoszczelne okna AQUA i wytrzymałe doświetlacze AQUA, które wraz z zabezpieczeniem MEASTOP PRO i dostosowanym systemem uszczelniania oraz mocowania, zapewniają optymalną ochroną przed skutkami gwałtownych opadów deszczu jak również przed podnoszącym się poziomem wód gruntowych.

  • Okno ościeżnicowe (zwane polskim) AQUA: okno sprawdzone pod kątem szczelności i odporności w razie zagrożenia powodziowego, które w razie napierającej wody zapewnia niezawodną ochronę.
  • Doświetlacze AQUA: zaprojektowane specjalne do obszarów charakteryzujących się wysokimi poziomami wód gruntowych lub okresowo napierającą wodą infiltracyjną. Doświetlacze są wodoszczelne i pozbawione mostków cieplnych.
  • Zabezpieczenie MEASTOP PRO: to jedyne zabezpieczenie przed spiętrzaniem się wody dla doświetlaczy, posiadające zezwolenie nadzoru budowlanego, wydane przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej, >>DIBt, Berlin. MEASTOP PRO może zastąpić dodatkowe zamknięcia przeciw-spiętrzeniowe zgodnie z normą DIN EN 13564.

Zalecamy stosowanie następujących produktów:

  • Doświetlacze MEA MULTINORM AQUA
  • Doświetlacze MEAMAX AQUA
  • Zabezpieczenie MEASTOP PRO
  • Okna ościeżnicowe MEALUXIT AQUA PLUS
  • Okna ościeżnicowe MEALUXIT AQUA BASICMEALUXIT AQUA BASIC